ÁSZF (2018. 09. 10.)

A PettBull Kft. az általa üzemeltetett webáruházban kizárólag elektronikus úton, a www.pettbull.com weboldalon keresztül értékesíti termékeit.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a PettBull Kft. és vevői közötti valamennyi a www.pettbull.com online-shopon keresztül zajló megrendelésre és szállításra érvényesek. E-mailben, faxon, levélben vagy bármely más úton leadott rendelést nem áll módunkban elfogadni.

 A PettBull Kft adatai:

név: PettBull Kft.

székhely: 1141 Budapest, Paskál utca 16. fsz.2.

adószám: 25279357-2-42

cégjegyzékszám: 01-09-291911

adatvédelmi azonosító: NAIH-87136/2015.

ügyfélszolgálat: info@pettbull.com

levelezési cím: 1141 Budapest, Paskál utca 16. fsz.2.

 e-mail cím: info@pettbull.com

 I. Vevő

II. Szerződő felek

III. Vásárlás

IV. Termékek és az árak

V. Megrendelés

VI. Szállítás

VII. Fizetési módok és bónusz konzervek

VIII. Elállás joga

IX. Jótállás, szavatosság

X. Felelősség kizárása

XI. Adatvédelem

 I. Vevő

Fogyasztó és vállalkozás

Az új PTK. a fogyasztó fogalmát leszűkítette kizárólag olyan természetes személyekre, akik szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül járnak el. Fontos változás, hogy bevezetésre kerül a vállalkozás fogalma is, melyet a törvény a fogyasztó „ellentéteként” definiál: vállalkozásnak tehát a szakmája, önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége körében eljáró személy minősül.

A vevők ebben az összefüggésben azokat a fogyasztókat és vállalkozókat jelentik, amelyekkel üzleti kapcsolatba lépünk. A fogyasztók vevőnek tekintendők abban az esetben is, ha nem folytatnak üzleti vagy egyéni vállalkozói tevékenységet. A vállalkozók olyan vevők, amelyek természetes vagy jogi személyek vagy jogképes személyegyesítő társaságok és amelyek üzleti vagy egyéni vállalkozói tevékenységet folytatnak.

 II. Szerződő felek

www.pettbull.com webcímen történő megrendeléssel, szerződés jön létre a PettBull Kft. és a vevő között.

A vevő a megrendelés jóváhagyásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen általános szerződési feltételekben foglaltakat.

 III. Vásárlás

A vevő a regisztrációs adatlap kitöltésével a szállításhoz és a számlázáshoz szükséges adatokat adja meg. Cégünk ezen adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és ezen adatoknak megfelelően állítja ki a számlát. A vevő köteles adatait a valóságnak megfelelően megadni. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő valamennyi kárért a vevő felel. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt az eladó jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni.

A regisztrált adatokat a vevő bármikor megváltoztathatja, módosíthatja a vásárlás jóváhagyása előtti menüpontban. A szállítási cím a megrendelés leadását követően kizárólag a futárszolgálatnál módosítható.

 IV. Termékek és az árak

A termékek leírását, az áruk jellemzőit és árát a termékek adatlapján tünteti fel az eladó. Az ár forintban értendő és az Áfa-t tartalmazza. Az ízlelő csomagok kivételével a termékek ára magában foglalja a házhozszállítás és a csomagolás költségét. Az ízlelő csomagok esetén a szállítási költség a vevőt terheli, melynek összege a terméknél került feltüntetésre.

Az árak esetleges hibás feltüntetése, elírása esetén az eladó jogosult azok kijavítására. Ha valamelyik termék vagy annak ára elírás vagy rossz információ alapján hibásan került feltüntetésre, az eladó jogosult a megrendelést törölni. Az eladó a megrendelés törléséről a vásárlót e-mailben értesíti.

 V. Megrendelés

A vevő a megrendelni kívánt termékeket a kosárban gyűjti össze, majd a kosár tartalmának ellenőrzése, esetleges módosítása után a tovább gomb megnyomásával választhat a belépés és a regisztráció közül, melyet egyébként megtehet már a termékek kosárba gyűjtése előtt is. Ezt követően kerül sor az adatok megadására/ellenőrzésére/változtatására, a vevő rendeléssel kapcsolatos adatainak rögzítésére.

A szerződéskötés nyelve: magyar.

Ezt követően a vevő a fizetési és szállítási mód kiválasztása után a megrendelés jóváhagyásával elismeri, hogy jelen szerződési feltételeket, azaz a PettBull Kft. Vásárlási feltételeit megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A megrendelés megérkezéséről az eladó e-mailben a rendszer által automatikusan generált visszaigazolást küld. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés azonosító számát. Utóbb ezen azonosító számra hivatkozva fordulhat a vevő az eladóhoz.

A megrendelés feldolgozása során az eladó levélben vagy telefonon keresheti meg a vásárlót a teljesítés feltételeinek egyeztetése érdekében. Abban az esetben, ha az eladó a vevő megrendelését a vevő megrendelésében foglalt feltételek szerint (pl. megrendelésben szereplő áron, szállítási határidőn belül, stb.) teljesíti, akkor az eladó a megrendelés feldolgozásáról nem köteles e-mailt küldeni a vevőnek.

A vevő és a PettBull Kft. között a megrendelt termék tárgyában az elektronikus úton megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a PettBull Kft. nem iktatja, így az utóbb nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

 VI. Szállítás

Az eladó a weboldalon tájékoztató jelleggel feltüntetett szállítási határidőre törekszik a megrendelés teljesítésekor. A szállítás időpontját a futárszolgálat minden esetben e-mailben közli a vásárlóval annak érdekében, hogy a termékek átvétele biztosított legyen.

Szállítási módok:

A vevő a megrendelt terméket a megjelölt nyitvatartási időben (hétfőtől péntekig 8.00 – 16.00) az eladó által e-mailben visszaigazolt előkészítést követő 2 munkanapos határidőn belül személyesen átveheti az eladó 2142 Nagytarcsa, Ipari körút 8/F szám alatti Innoreál Kft. raktárában.

Magyarország területén futárszolgálattal, amely a munkanapokon 12 óráig leadott megrendeléseket a megrendelést követő munkanapon, a 12 óra után leadott megrendeléseket a megrendelést követő 2 munkanapon belül szállítja a megadott szállítási címre vagy a megrendeléskor megjelölt OMV benzinkútra. A hétvégén leadott rendelés a PettBull Kft. eltérő nyilatkozata hiányában a következő munkanapon lép hatályba.

A vevő köteles a küldeményt az átvételkor állapotra, illetve darabszámra ellenőrizni és a hiánytalan, sérülésmentes teljesítést az átvételi elismervény vagy számla átvételével nyugtázni. Ezt követően az eladónak nem áll módjában a fogyasztó hiányosságra, sérülésre vonatkozó reklamációját elfogadni.

Ha a csomag az átvételkor sérült, akkor a vevő köteles jegyzőkönyvet felvetetni a futárral, benzinkutassal vagy eladóval, és a küldeményt az eladó költségére visszaküldeni. Ennek elmulasztása a vevő későbbi mennyiségi és minőségi reklamációinak elutasítását vonja maga után.

Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik az áru átvételéről. Amennyiben az áru kézbesítése a vevő hibájából hiúsul meg (nem gondoskodik az árunak a megjelölt időben történő átvételéről), akkor köteles az eladó ezzel összefüggő többletköltségét (pl. áru visszaszállítása, újbóli kiszállítása, stb.) megtéríteni.

 VII. Fizetési módok és kuponok

A termék ellenértékének megfizetése a szállítás módjától függően az alábbiak szerint történhet:

A termék személyes átvétele esetén a vevő a vételárat vagy a megrendelés során bankkártyával vagy PayPal-al, vagy a termék személyes átvételekor készpénzben köteles kiegyenlíteni számla ellenében.

Tudomásul veszem, hogy a PettBull Kft. (1141 Budapest, Paskál utca 16. fsz.2.) adatkezelő által a www.pettbull.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Futárszolgálattal történő szállítás esetén a vevő a vételárat vagy a megrendelés során bankkártyával vagy PayPal-al, vagy a futárnál, benzinkutasnál készpénzben vagy bankkártyával köteles kiegyenlíteni számla ellenében.

Az eladó az áru tulajdonjogát a teljes vételár megfizetéséig fenntartja. Az áru tulajdonjoga a teljes vételár megfizetésével száll át a vásárlóra.

Bónusz konzervek

A vevő saját URL ajánlóján keresztül mások realizálódott vásárlásai után a vevő saját fiókjában bónusz konzervek gyűlnek. A bónusz konzervek a vevő későbbi vásárlásai során kedvezményként felhasználhatóak, azok készpénzre váltására ill. korábbi rendelésekre vonatkozó, utólagos elszámolására nincs mód.

 VIII. Elállás joga 

Önnek 14 napon belül joga van indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási időszak azon a napon kezdődik, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a szállítótól eltérő harmadik személy birtokba veszi az árukat és az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le.

Ha Ön elállási jogát gyakorolni kívánja, az e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről egyértelmű nyilatkozatban (postán vagy e-mailben küldött levél útján) értesítenie kell bennünket (PettBull Kft., 1141 Budapest, Paskál utca 16. fsz.2., info@pettbull.com).

Az elállási határidő betartása céljából elegendő, ha Ön ezen időtartam lejárta előtt elküldi az elállás jogának gyakorlására vonatkozó értesítést.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha a Vevő eláll az eladóval kötött szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az eladó visszatéríti a vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz az eladó, kivéve, ha a vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést az eladó mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A vevő köteles az eladó részére, a 2142 Nagytarcsa, Ipari körút 8/F szám alatti Innoreál Kft. raktárába a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a vevő viseli.

A vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 IX. Garancia, szavatosság

A törvényes garanciális jogok érvényesek.

 X. Felelősség kizárása

Az eladó nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért.

 XI. Adatvédelem

Szolgáltató, mint Adatkezelő a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban és a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Szolgáltató kiemelten fontosnak tartja a Honlap felhasználóinak információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A Szolgáltatónak a Honlapra vonatkozó adatvédelmi tájékoztatója folyamatosan elérhető a főoldalról.