Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Jelen tájékoztatás célja, hogy tájékoztassa a PETTBULL.COM Honlapot (https://pettbull.com) igénybe vevő felhasználókat a Honlapon történő vásárlás, valamint a weboldalon történő regisztráció során általa megadott személyes adatok felhasználásának és tárolásának (adatkezelés) szabályairól az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletre figyelemmel.

Szolgáltató, mint Adatkezelő a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban és a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Szolgáltató kiemelten fontosnak tartja a Honlap felhasználóinak információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A Szolgáltatónak a Honlapra vonatkozó adatvédelmi tájékoztatója folyamatosan elérhető a főoldalról.

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, felhasználó, szerződő felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta.

A Honlapon kezelt személyes adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, valamint a Szolgáltató munkatársai jogosultak megismerni.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítani.

 

Az Adatkezelő adatai

Név: PettBull Kft.
Székhely: 1141 Budapest, Paskál utca 16. fsz.2.
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-291911
Adószám: 25279357-2-42
Elektronikus levelezési cím: info@pettbull.com
Telefonszám: +36 20 9887766

 

Adatkezelés

Kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, szállítási, számlázási cím/ek, telefonszám, IP cím

Az adatkezelés jogalapja az önkéntes hozzájárulás az adatok kezeléséhez és tárolásához, a vásárláshoz szükséges felhasználói fiók létrehozásának céljából az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával, a regisztrációs űrlap kitöltésével, és elküldésével, mely a webáruházban történő vásárlás előfeltétele. A személyes adatok megadása nélkül a webáruházban vásárlás nem kezdeményezhető.

Számlázás során az adatkezelés jogalapja a Szolgáltató jogszabályi kötelezettsége [a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (3) bekezdés és 169. § (2) bekezdés].

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a felhasználó a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés célja a webáruházban történő vásárlás során a vásárlók nyilvántartása, későbbi vásárlások megkönnyítése, kedvezmények érvényesítése.

A megrendelés teljesítését követően az Adatkezelő nem törli adatbázisából a személyes adatokat mindaddig, amíg a regisztrált felhasználótól törlésre vonatkozó kérelem nem érkezik.

Számlázás során az adatkezelés időtartama a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (3) bekezdés és 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

 

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Topsoft Zrt.                          1027 Budapest, Kapás u. 11.                            E-számla

Express One Hungary Kft.  1239 Budapest, Európa u. 12.                            Fuvarozás

Zoconto Tanácsadó Kft.      1135 Budapest, Petneházy u. 75/B fsz.3.         Könyvelés

GálSzoft Kft                  1065 Budapest  Bajcsy Zsilinszky út 5.                 Rendszergazda

Ferrara DST Kft                    1191 Budapest Arany J u 16.                     Tárhely szolgáltató

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp                                  Hírlevélküldő rendszer                                                              675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000; Atlanta, GA 30308 USA                                                                               

 

Hírlevél küldése

Érintett az szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.

A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

A kezelt adatok köre: email cím

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.

Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik.

Az Adatkezelő kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról.

Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján.

 

Cookie-k használata

A weboldal használatakor cookie-k segítenek szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába.

A cookie egy rövid szöveges állomány, amelyet a felkeresett webhely küld el böngészőjébe. Segítségével a webhely megjegyzi a látogatásával kapcsolatos információkat. Ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata. A modern böngészők engedélyezik a sütik beállításának a változtatását. A böngészők alapértelmezettként automatikusan elfogadják a sütiket, amelyek általában megváltoztathatóak. Felhívjuk figyelmét, hogy a sütik célja a weboldal folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának tiltása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy nem lesznek képesek a weboldal funkcióinak teljes körű használatára.

Az anonim látogatóazonosítók (cookie-k, sütik) olyan fájlok vagy információdarabok, amelyek a felhasználó számítógépén (vagy más internetképes készülékein, mint okostelefonon vagy táblagépen) tárolódnak, amikor meglátogatja a honlapunkat.

A Szolgáltató által üzemeltetett weboldal és a hozzá kapcsolódó rendszerek titkosított adattartalommal rendelkező sütiket generálnak, melyek elsődleges célja a bejelentkezett felhasználóhoz kapcsolódó megfelelő adattartalommal rendelkező aloldalak és felületek összeállítása. Felhasználói adatok nem kerülnek tárolásra a felhasználói böngészőkben és eszközökön sem. (ezen adatok tárolása csak és kizárólag akkor történhet meg, ha a felhasználó a weboldalak használata során engedélyez bizonyos böngészőkben elérhető funkcionalitásokat, pl.: beviteli mezők értékeinek, jelszavak mentése a weboldalon)

A sütiket arra használjuk, hogy a későbbiekben jobban testre lehessen szabni a honlapjainkat. A sütik segítenek felgyorsítani weboldalunkon a felhasználói tevékenységeket. A sütik anonim, összesített statisztika készítésére is alkalmasak, így jobban megérthetjük, hogy az emberek hogyan használják az oldalainkat és így javítani tudunk azok struktúráján és tartalmán. Ebből az információból nem tudjuk a felhasználót személy szerint azonosítani.

Honlapunk állandó sütiket használ.

Az állandó sütik akár hosszú ideig is maradhatnak a felhasználó készülékén, előfordulhat, hogy egészen addig, amíg a felhasználó manuálisan ki nem törli őket. (ezek élettartama 1 perctől kezdve több év is lehet) Ezek a 3. fél által használt cookiek,  ilyenek a Google Analytics cookiek és a Facebook cookiek. Az Analytics cookiek az anonim látogatottsági statisztikákhoz szükségesek, a Facebook cookiek pedig a Pettbull Facebook oldalának megjelenítéséhez.

A legtöbb internet böngésző kezdetben úgy kerül beállításra, hogy elfogadja a sütiket. A felhasználó megváltoztathatja a beállításokat, hogy blokkja a sütiket, illetve figyelmeztetést kérhet, amikor sütiket állítanak be az eszközén. Számos módja van a sütik kezelésének. Kérjük a kedves felhasználót, hogy nézze meg a böngésző információkat vagy a segítség oldalt, ha többet kíván megtudni a böngésző beállításokról és azok módosításáról!

Ha különböző eszközöket használ a felhasználó (pl. számítógép, okostelefon, táblagép stb.), fontos, hogy megbizonyosodjon róla, hogy minden egyes böngésző ezeken az eszközökön a fogyasztó süti igényeinek megfelelően került beállításra.

 

Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint kérheti azok helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a felhasználót az általa igényelt kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Ha a felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást az Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha a felhasználó azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a felhasználó panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

  • Hozzáférési jog: a felhasználó jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kérjen arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés célja, az érintett személyes adatok kategóriái, adatfeldolgozók, adatkezelés időtartama.
  • Helyesbítéshez való jog: a felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
  • Törléshez való jog ("elfeledtetéshez való jog"): a felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy a felhasználóra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; a felhasználó visszavonja a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; a felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
  • Tiltakozáshoz való jog: a felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
  • Adatkezelés korlátozásához való jog: a felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes; az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; a felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a felhasználó hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
  • Adathordozhatósághoz való jog: ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen, szerződés teljesítése érdekében alapul és az adatkezelés automatizált módon történik, a felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.

Az Adatkezelő a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

Az Adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, valamint az orvoslására tett intézkedéseket.

 

Panasztétel

Ha a felhasználó megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásokat, úgy jogosult arra, hogy az Adatkezelő ellen bírósághoz forduljon, valamint, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál. 

 

Felügyeleti szerv:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391-1400
Fax: +36 1 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

 

Hatályos: 2018. május 25. napjától
Kelt: Budapest, 2018. május 24.
PettBull Kft.